reede, 8. detsember 2017

Kokkuvõte TLMK arendusprojektistSiit tuleb lühikokkuvõte meie arendusprojektist käivitamaks süsteemset koostööd kutseõppe õpetajate ja üldhariduse õpetajate vahel:

https://prezi.com/bpoqtlaghk9a/present/?auth_key=o9e7m0t&follow=a6md34gr8ifh

Kui eelmine link ei avane, proovi siit:

http://prezi.com/bpoqtlaghk9a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

neljapäev, 7. detsember 2017

Mehhanismide ja materjalide mooduli lõimimine loodusainete ja eesti keelega

Kutseõpetaja Kirill, loodusainete õpetaja Tatjana ja eesti keele õpetaja Alla viisid gruppidega 17TSE (tehnosüsteemide ehitajad, I kursus) ja 16KTL (keskkonnatehnika lukksepad, II kursus) läbi ühiselt planeeritud lõimitud tunni. Erialaõppe seostati looduainete ja eesti keelega, teoorias ja praktikas. Teema: Vesi (H2O).

Laboratoorsed tööd õnnestusid. Hea oli näha, et riigikeele omandamisega nendel noormeestel raskusi pole. Tund toimus kahes keeles (vene ja riigikeel). Õpilased püüdsid vastata küsimustele riigikeeles ning olid tunnis väga tublid!

Õpetajad juhtisid õppeprotsessi professionaalselt: selgitused olid arusaadavad ning ülesanded jõukohased. Kogu tunni materjal oli seotud reaalse eluga. Kõik pidid mõistma - elu ilma puhta veeta pole võimalik. Praktiliste ülesannete lahendamisega õpetaja Kirilli juhendamisel saadi edukalt hakkama! Veepuhastusprotsess oli huvitav. Need õpilased pidid tajuma, et on valinud väga vajaliku ja kasuliku eriala.

Tunnid lindistati ja neid episoode saab kasutada hilisemal konkreetse tunni analüüsil.
Õpetajatele suur tänu professionaalse töö eest ja väga hea koostöö eest!

kolmapäev, 29. november 2017

Sõiduautotehnika aluste mooduli lõimimine matemaatikaga


Kolmapäeval, 29. novembril viisid matemaatikaõpetaja Julia ja kutseõpetaja Aleksei läbi ühiselt planeeritud lõimitud tunni. Eesmärgiks sõiduautotehnika aluste ja matemaatika seostamine teoorias ja praktikas (autotöökojas).

Planeerimisfaasis oli ära tehtud oluline töö, seetõttu õppetöö õnnestus igati! Õpilastele oli teema väga huvitav, sest nad tajusid, et konkreetsed teadmised on neile vajalikud ja kasulikud. Õpetajate selgitused olid põhjalikud, kõik seotud reaalse sõiduautotehnikaga. Ka hilisemaid arvutusi (ülesannete lahendamine) matemaatika klassis tehti innukalt.


Õpetajad juhtisid õppeprotsessi professionaalselt. Korraldused olid arusaadavad ja selgitused piisavad. Mõlemad õpetajad hoidsid head tempot, mis vastas konkreetse õppegrupi 17SAT.2 õpilaste võimetele. Kõik õpilased (n=16) olid õppeprotsessi haaratud, nendes tundides ei olnud hetkekski võimalust tegeleda kõrvaliste asjadega. Entusiasmi hoidis üleval ka autotehnika õpetaja peen huumoritaju.

Kõik tunnid (neli 45-minutilist õppetundi) videolindistati. Lindistusi kasutatakse edasisel tunnianalüüsil. Suur tänu kõikidele õpilastele ja õpetajatele väga hea koostöö eest!

pühapäev, 26. november 2017

Kutseõppe õpetajate ja üldhariduse osakonna õpetajate süsteemne koostöö (Vol 3)

23. novembril selgitas Julia pedagoogilisel nõupidamisel teistele õpetajatele üldhariduse ja kutseõppe materjali lõimimise põhimõtteid.

29. novembril annavad õp Julia ja autovaldkonna kutseõpetaja Aleksei lõimitud tunni grupile 17SAT.2 (esimese kursuse sõiduautotehnikud), mis videolindistatakse. Tund on avatud ja sinna on oodatud kõik teemast huvitatud õpetajad. Tund olgu näidiseks, kuidas võib toimuda lõimimine üldhariduse ja kutseõpetaja koostöös.

7. detsembril annavad lõimitud tunni õp Tatjana (loodusained), õp Alla (eesti keel teise keelena) ja automaatika valdkonna kutseõpetaja Kirill grupile 17TSE (tehnosüsteemide ehitus). Tund on avatud ja see videolindistatakse.

Koostöö tulemusena valmib videolindistatud õppetundide kogu, mida saab ka hiljem kasutada.

neljapäev, 2. november 2017

Kutseõpetajate ja üldhariduse osakonna õpetajate vaheline süsteemne koostöö (Vol 2)

2. november 2017

Süsteemne koostöö kutseõpetajate ja üldharidusosakonna õpetajate vahel on alanud.

Planeerimisfaas:

1. Matemaatikaõpetaja Julia + autovaldkonna meister Aleksei;
2. Loodusainete õpetaja Tatjana + eesti keele õpetaja Alla + automaatika õpetaja Kirill;
3. Eesti keele õpetaja Alla + elektroonika ja automaatika õpetaja Denis.

Tööfaas (praktilise tunni läbiviimine):

NB! Julia ja Aleksei annavad lahtise lõimitud tunni 29. novembril k.a.

teisipäev, 31. oktoober 2017

Kutseõpetajate ja üldhariduse osakonna õpetajate vahelise süsteemse koostöö arendamine

1. Üldeesmärk:

Kutseõpetuse ja üldhariduse osakonna õpetajate vahelise süsteemse koostöö arendamine.

2. Konkreetne tegevus:

Iga kutseõpetaja igast valdkonnast teeb koos üldaine õpetajaga ühe (topelt)tunni üks kord kuus ühe grupi õpilastega. Lõimitud tund valmistatakse ette koos, tund viiakse läbi koos ja refleksioon - ikka koos.

3. Idee tutvustamine pedagoogilisel nõupidamisel 26. oktoobril:
- Anne (eesti keeles)
- Julia (vene keeles)
Pärast idee tutvustust puhkes elav arutelu eelnevate kogemuste baasil. Üldhariduse osakonna õpetajad meenutasid eredamaid hetki varasemast koostööst kutseõpetajatega.

Otsus: Esmalt 2 -3 õpetajat vabatahtlikkuse printsiibi alusel planeerivad ühised tunnid kutseõpetajatega.

4. Pilootprojektis osalevad:

Julia (matemaatika õpetaja) + Aleksei Kazakov (autovaldkonna meister)
Alla Sahharova (eesti keele õpetaja) + Denis Sokolov (automaatika ja elektroonika õpetaja)

reede, 13. oktoober 2017

19.-20. oktoobril alustame koolitust "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" kahepäevase auditoorse kohtumisega Tallinnas Euroopa Hotelli konverentsikeskuses (Paadi 5).